بارش شهابی یک پیش‌آمد آسمانی در آسمان شب است که در هنگام عبور سیارهٔ زمین در پیمودن مسیر مدار خود از میان توده‌ای از ذرات در فضا که شهاب‌واره خوانده می‌شوند رخ می‌دهد. در جریان حادث شدن این روی‌داد تعداد زیادی شهاب‌واره در جوِ زمین می‌سوزند. هر بارش شهابی در ناحیهٔ مشخصی از آسمان اتفاق می‌افتد و به این محل کانون بارش گفته می‌شود. جهت حرکت شهاب‌ها متفاوت است ولی امتداد مسیر آن‌ها به کانون بارش آن روی‌داد منتهی می‌شود . به دلیل دورنمای سه بُعدی، چنین به نظر می‌رسد که تمام شهاب‌هایی که از یک راستا می‌آیند، از یک نقطه گسیل می‌شوند.

مثال توضیحات عکس

از جملهٔ این بارش‌های شهابی، می‌توان از برساوشی‌ها در ماه اوت و جوزائی‌ها در دسامبر نام برد. این نام‌گذاری بر اساس نام برساوش صورت گرفته که آسمان زمین در آن وقت سال در حوالی آن صورت فلکی این رویداد را در بخشی از زمین نشان می‌دهد.

بارش‌های شهابی معروف

در طول سال زمین در زمان‌های مشخّصی از میان توده‌های ذرات عبور می‌کند. این توده ذرات معمولاً بجا مانده از عبور سیارک‌ها و دنباله‌دارها است. برخی بارش‌های شهابی مشهور عبارت‌اند از:

  • بارش شهابی اسدی
  • بارش شهابی جباری
  • بارش شهابی جوزائی
  • بارش شهابی برساوشی
  • بارش شهابی ثوری شمالی
  • بارش شهابی شلیاقی
  • بارش شهابی آلفا ارّابه رانی
  • بارش شهابی ربعی
  • بارش شهابی اتا دلوی
  • بارش شهابی اژدهایی

بارش شهابی جوزایی یکی از پرشهابترین بارشهای سال است و منشا آن سیارک ۳۲۰۰ فایتون است که در سال ۱۳۶۱ کشف شده است . این بارش امسال در شامگاه پنجشنبه ۲۲ آذر شروع و سحرگاه جمعه ۲۳ آذر به اوج رسید.